Dikuasakan oleh Blogger.

About Me

Foto Saya
ipoh, perak
X KAGAT....?.

Blog Archive

SMS ampang ipoh 24 /6/ 11

gif webcam

DI SMA Chemor 13/5/12

pictures to gif

Di SMA Chemor

animated gif maker

Guru Pendidikan Islam Ulu Kinta Jun 13

http://picasion.com/i/1VkmT/

21 Mac 2010

SUJUD


Beberapa perkara penting tentang sujud
Adakah lutut atau tangan yang perlu mencecah tanah terlebih dahulu semasa turun untuk sujud?
Terdapat perbezaan ijtihad ulama yang agak besar dalam mneliti kekuatan hadis dalam bab ini. Antara dua pandangan yang ketara perbezaannya ialah :
1. Turun tangan dahulu
Kumpulan ulama ini bersandarkan kepada hadis berikut :
“Nabi SAW meletakkan kedua-dua tangannya ke bumi sebelum dua lututnya.” (Hadis riwayat Ibn Khuzaimah, al-Dar Qutni dan al-Hakim, mengatakan sahih dan disokong oleh al-Zahabi)
"Apabila seseorang kamu sujud, maka janganlah kamu turun sebagaimana turunnya unta, hendaklah kamu meletakkan kedua-dua tanganmu sebelum lututmu.” (Hadis riwayat Abu Daud, al-Nasa’i dan Ahmad dengan sanad sahih)
Ulama yang menyokong meletakkan tangan dahulu ialah Imam malik, Imam al-Awza’ei dan salah satu pandangan Imam Ahmad dan ramai ahli hadis termasuk Nasiruddin al-Albani, telah sabit daripada perbuatan Ibn Umar r.a. dan beliau mengkhabarkan bahawa Rasulullah SAW telah melakukannya. Imam al-Bukhari juga berpandangan demikian, dalam sahih Bukhari 1/276 dalam bab ‘Yahwi bi Takbir Hina Yasjud’.
Syeikh Ahmad Syakir seorang ahli hadis kontemporari mentarjihkan hadis Abu Hurairah (letakkan tangan dahulu) kerana hadis qawli diutamakan daripada hadis fe’li.
2. Letak lutut dahulu
Ibn Qayyim menyebut bahawa Rasulullah SAW meletakkan kedua-dua lututnya dahulu sebelum tangannya, kemudian dahinya dan hidungnya. Ini ialah yang sahih, yang diriwayatkan oleh Syuraik bin Abdullah al-Nakha’ie, daripada ‘Asim bin Kulaib, daripada ayahnya, daripada Wail bin Hujr : “Aku telah melihat Rasulullah SAW apabila sujud, meletakkan kedua-dua lututnya sebelum tangannya, dan apabila bangkit mengangkat kedua-dua belah tangannya sebelum lutut.” (Hadis riwayat Abu Daud, al-Nasa’i, 2/207. Sahih oleh ibn Hibban)
Hadis Syuraik agak kurang kuat. Bagaimanapun, Syeikh Syu’aib Arnout berkata, majority ahli mu memakai hadis ini dan beramal dengannya. Imam Syafi’I dan mahzab Syafi’I mengutamakan lutut dahulu, demikian adalah pendapat majority ulama. Ibn Munzir berkata ia juga pandangan Umar al-Khattab, juga Sufyan al-Thawry, Ahmad, Ishak Rahawaih dan mazhab Hanafi.
Ibn Qayyim menguatkan hujahnya dengan menjelaskan bahawa unta apabila ingin turun, ia akan meletakkan tanganya dahulu, dan kakinya kekal berdiri, dan apabila ia bangkit, ia akan bangkit dengan kakinya dahulu. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan kita diperintah untuk menyalahi unta tadi dan sesiapa yang mengamati bagaimana unta turun atau duduk, ia akan tahu sesungguhnya hadis Wail adalah yang tepat.
Kesimpulan
Imam al-Nawawi berkata, “Tidak nyata pada pandanganku pendapat yang lebih kuat.” Majoroti mazhab berfatwa untuk mendahulukan lutut adalah sunah, kemudian tdahi dan hodung. Apabila ingin bangkit, tangan dahulu dan kemudian lutut.
Menurut UZAR, kedua-dua cara ini boleh diikuti terutamannya jika mempunyai lebih keyakinan dengan salah satu hujahnya. Pendapat UZAR lebih cenderung kepada pandangan menurunkan lutut terlebih dahulu.

Masjid Solatiah GR

http://picasion.com